Eläkeläisvakuutetut

Toimintapiiriin voivat kuulua työnantajan palveluksesta eläkkeelle siirtyneet henkilöt, jotka ovat olleet kassan vakuutettuja
yhdenjaksoisesti vähintään 10 vuotta maksavina vakuutettuina ja heidän eläkeläisvakuutussuhteensa voi kestää 20 vuotta, kuitenkin enintään 75 vuoden ikään asti.

Kassan toimintapiirin voivat kuulua myös henkilöt, jotka eläkkeelle siirtymättä 56 vuotta täytettyään on erotettu työnantajan palveluksesta taloudellisista ja tuotannollisista syistä ja jotka ovat olleet kassan jäseniä ennen työsuhteen päättymistä vähintään 10 vuotta eivätkä ole ansiotyössä eivätkä toimi yrittäjinä. Kassan jäsenyyden päättymättä ansiotyö- tai yrittäjäaika saa kestää kuitenkin enintään kuusi (6) kuukautta. Heidän vakuutussuhteensa voi jatkua enintään 75 vuoden ikään asti. Näitä vakuutettuja kutsutaan muu vakuutettu.

Eläkeläisvakuutussuhde kassassa on vapaaehtoinen ja halukkuus vakuutussuhteeseen on ilmaistava 2 kk:n kuluessa eläkepäätöksestä kirjallisesti esimerkiksi sähköpostilla kipukassa@kipukassa.fi.


Eläkeläisten tulee itse hoitaa vakuutusmaksu sairauskassaan. Maksussa tulee aina käyttää viitettä 1070 (viitekenttään, ei viestikenttään). Vakuutusmaksun voi maksaa yhden (35,00 e), kolme (105,00 e), kuuden (210,00 e) tai kahdentoista (420,00 e) kuukauden erissä.

Tilinumeron saa sairauskassasta.


KASSASTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Eläkeläisvakuutettu/muu vakuutettu eroaa kassasta tehtyään sitä koskevan kirjallisen ilmoituksen kassan hallitukselle.

Eläkeläisvakuutetun katsotaan kassasta eronneeksi, mikäli hän on laiminlyönyt vakuutusmaksujen suorittamisen kolmen (3) kuukauden ajalta. Eroaminen katsotaan tapahtuneeksi sen kuukauden lopussa, jonka aikana ilmoitus on tehty tai jonka aikana maksujen suorittamisen laiminlyönti on todettu. Mikäli hän on laiminlyönyt eroilmoituksen tekemisen, ei hänellä ole kuitenkaan oikeutta kassan etuuksiin tai vakuutusmaksujen palautuksiin kyseiseltä ajalta.

Muu vakuutetun on tehtävä eroilmoitus, jos hän menee ansiotyöhön tai ryhtyy yrittäjäksi. Mikäli hän näissä tapauksissa laiminlyö eroilmoituksen tekemisen, ei hänellä kuitenkaan ole oikeutta kassan etuuksiin tai vakuutusmaksujen palautuksiin kyseiseltä ajalta.