Eläkeläiset

Toimintapiiriin voivat kuulua työnantajan palveluksesta eläkkeelle siirtyneet henkilöt, jotka ovat olleet kassan jäseniä yhdenjaksoisesti vähintään 10 vuotta maksavina jäseninä ja heidän eläkeläisjäsenyytensä voi kestää 20 vuotta, kuitenkin enintään 75 vuoden ikään asti.

Kassan toimintapiirin voivat kuulua myös henkilöt, jotka eläkkeelle siirtymättä 56 vuotta täytettyään on erotettu työnantajan palveluksesta taloudellisista ja
tuotannollisista syistä ja jotka ovat olleet kassan jäseniä ennen työsuhteen
päättymistä vähintään 10 vuotta eivätkä ole ansiotyössä eivätkä toimi
yrittäjinä. Kassan jäsenyyden päättymättä ansiotyö- tai yrittäjäaika saa kestää
kuitenkin enintään kuusi (6) kuukautta. Heidän jäsenyytensä voi jatkua enintään
75 vuoden ikään asti. Näitä jäseniä kutsutaan ulkojäseniksi.

Eläkeläisjäsenyys kassassa on vapaaehtoinen ja halukkuus jäsenyyteen on ilmaistava 2 kk:n kuluessa eläkepäätöksestä kirjallisesti esimerkiksi sähköpostilla kipukassa@gmail.com.


Eläkeläisten tulee itse hoitaa jäsenmaksu sairauskassaan. Käytä aina viitettä 1070.
Jäsenmaksun voi maksaa yhden (35,00e), kolme (105,00 e), kuuden (210,00 e) tai kahdentoista (420,00 e) kuukauden erissä. Tilinumeron saat sairauskassasta.


KASSASTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Eläkeläisjäsen/ulkojäsen eroaa kassasta tehtyään sitä koskevan kirjallisen ilmoituksen kassan hallitukselle.

Eläkeläisjäsen katsotaan kassasta eronneeksi, mikäli hän on laiminlyönyt jäsenmaksujen suorittamisen kahden kuukauden ajalta. Eroaminen katsotaan tapahtuneeksi sen kuukauden lopussa, jonka aikana ilmoitus on tehty tai jonka aikana maksujen suorittamisen laiminlyönti on todettu. Mikäli hän on laiminlyönyt eroilmoituksen tekemisen, ei hänellä ole kuitenkaan oikeutta kassan etuuksiin tai jäsenmaksujen palautuksiin kyseiseltä ajalta.

Ulkojäsenen on tehtävä eroilmoitus, jos hän menee ansiotyöhön tai ryhtyy yrittäjäksi. Mikäli hän näissä tapauksissa laiminlyö eroilmoituksen tekemisen, ei hänellä kuitenkaan ole oikeutta kassan etuuksiin tai jäsenmaksujen palautuksiin kyseiseltä ajalta.