Jäsenmaksu

Kassan vakuutusmaksu on 35,00 euroa kuukaudessa. Jos vakuutussuhde alkaa tai päättyy kesken kuukauden, peritään suhteellinen osuus koko kuukauden maksusta.


Sairauskassan vakuutusmaksu sidotaan työntekijäin eläkelain (395/2006) 96, 97 ja 100 §:n mukaiseen palkkakertoimeen siten, että tässä pykälässä olevat euromäärät vastaavat vuoden 2017 palkkakerrointa 1,389.

Työnantaja pidättää vakuutusmaksun vakuutetun palkasta palkanmaksun yhteydessä. Vakuutusmaksun tilitys kassalle tapahtuu ainakin kerran kuukaudessa.

Vakuutettu voi palkattoman poissaolon ajalta maksaa vakuutusmaksun itse. Vakuutusmaksun määrä on 35,00 euroa kuukaudessa.

Jos vakuutettu ei saa palkkaa, vakuutusmaksu on suoritettava kassan hallituksen määräämällä tavalla.
Kassan hallitus voi hakemuksesta (alla) vapauttaa vakuutetun vakuutusmaksun suorittamisvelvollisuudesta pitkäaikaisen ulkomailla oleskelun ajalta tai ajalta, jolloin vakuutettu on palkkaa saamatta ja työsuhteen päättymättä pitkäaikaisesti työstä poissa sairauden, synnytyksen, opiskelun, asevelvollisuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi.
Vakuutetulla ei ole maksuvapautuksen ajalta oikeutta näiden sääntöjen 10 §:n mukaisiin etuuksiin.

Maksuvapautusanomus -lomake

Lomake toimitetaan sairauskassaan

  • postitse : Sairauskassa Parkki, Kuparitie 5, 28330 Pori
  • sähköpostilla: kipukassa@kipukassa.fi