Jäsenmaksu

Kassan jäsenmaksu on 35,00 euroa kuukaudessa. Jos jäsenyys alkaa tai päättyy kesken kuukauden, peritään suhteellinen osuus koko kuukauden maksusta.


Sairauskassan jäsenmaksu sidotaan työntekijäin eläkelain (395/2006) 96, 97 ja 100 §:n mukaiseen palkkakertoimeen siten, että tässä pykälässä olevat euromäärät vastaavat vuoden 2017 palkkakerrointa 1,389.

Työnantaja pidättää jäsenmaksun jäsenen palkasta palkanmaksun yhteydessä.
Jäsenmaksun tilitys kassalle tapahtuu ainakin kerran kuukaudessa.

Jos jäsen ei saa palkkaa, jäsenmaksu on suoritettava kassan hallituksen määräämällä tavalla. Kassan hallitus voi hakemuksesta (alla) vapauttaa jäsenen jäsenmaksun suorittamisvelvollisuudesta pitkäaikaisen ulkomailla oleskelun ajalta tai ajalta, jolloin jäsen on palkkaa saamatta ja työsuhteen päättymättä pitkäaikaisesti työstä poissa sairauden, synnytyksen, opiskelun, asevelvollisuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi. Jäsenellä ei ole maksuvapautuksen ajalta oikeutta näiden sääntöjen 10 §:n mukaisiin etuuksiin.

Maksuvapautusanomus -lomake

Lomake toimitetaan sairauskassaan

  • postitse : Sairauskassa Parkki, PL 60, 28101 Pori
  • sähköpostilla: kipukassa@gmail.com