Sairauskassa Parkki

Sairauskassa Parkki on lisäetuuskassa, joka huolehtii jäsentensä sairaanhoidon korvausasiat.

Kassan jäseniä ovat kassan toimintapiiriin kuuluvat työsuhteessa työnantajaan olevat toimihenkilöt sekä eläkeläiset tietyin rajoituksin (säännöt 4§). Jäsenyys on vapaaehtoinen. Vuonna 2017 kassassa on 1135 jäsentä, joista n. 280 on eläkeläisiä. Toimintapiiriin kuuluu 24 työnantajaa.

Ylin päättämisvalta kassan asioissa on kassankokouksella, johon jokaisella jäsenellä on oikeus osallistua. Kassankokous valitsee hallituksen, joka edustaa kassaa sekä huolehtii kassan hallinnosta ja kassan toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitukseen kuuluu neljä jäsentä, joista kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Jäsenen toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

Kassan toimitusjohtajana toimii kassanjohtaja, joka hoitaa kassan juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Kassanjohtajana toimii Liisa Vainionpää.


Ajankohtaista

Kelataksi korvaukset 1.7.2018 alkaen (16.08.2018)
Sairauskassan korvaamiin taksimatkoihin tuli muutoksia heinäkuun alussa! 1.7.2018 alkaen Kelan korvaamilla taksimatkoilla on käytössä yksi omavastuu.   Se on 25..

15.06.2018  Suomen Terveystalo / Kantamaksu
10.11.2017  Synsam -edut jäsenille ja perheille
10.11.2017  Attendo Hammaslääkärikeskus