Sairauskassa Parkki

Sairauskassa Parkki on lisäetuuskassa, joka huolehtii vakuutettujen sairaanhoidon korvausasiat.

Kassan vakuutettuja ovat kassan toimintapiiriin kuuluvat työsuhteessa työnantajaan olevat toimihenkilöt sekä eläkeläiset tietyin rajoituksin (säännöt 4§). Kassaan kuuluminen on vapaaehtoista. Vuoden 2023 lopussa kassassa oli 1163 vakuutettua, joista Kokkolassa oli 355 ja eläkeläisvakuutettuja oli yhteensä 215. Toimintapiiriin kuuluu 23 työnantajaa.

Ylin päättämisvalta kassan asioissa on kassankokouksella, johon jokaisella vakuutetulla on oikeus osallistua. Kassankokous valitsee hallituksen, joka edustaa kassaa sekä huolehtii kassan hallinnosta ja kassan toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitukseen kuuluu neljä jäsentä, joista kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Jäsenen toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

Kassan toimitusjohtaja hoitaa kassan juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajana toimii Liisa Vainionpää.


Ajankohtaista

Sairauskassan 24.4.2024 vahvistetut säännöt (24.04.2024)
Finanssivalvonta on vahvistanut sairauskassan säännöt 24.4.2024. Vahvistetut säännöt löydät täältä.

16.05.2024  Asiakaskäynnit Harjavallassa
03.05.2024  Uusi työnantaja kassan toimintapiiriin
01.03.2024  Laitos/toimenpidemaksu 2024