Sairauskassa Parkki

Sairauskassa Parkki on lisäetuuskassa, joka huolehtii vakuutettujen sairaanhoidon korvausasiat.

Kassan vakuutettuja ovat kassan toimintapiiriin kuuluvat työsuhteessa työnantajaan olevat toimihenkilöt sekä eläkeläiset tietyin rajoituksin (säännöt 4§). Kassaan kuuluminen on vapaaehtoista. Vuonna 2021 kassassa oli 1142 vakuutettua, joista Kokkolassa oli 330 ja eläkeläisvakuutettuja oli yhteensä 228. Toimintapiiriin kuuluu 22 työnantajaa.

Ylin päättämisvalta kassan asioissa on kassankokouksella, johon jokaisella jäsenellä on oikeus osallistua. Kassankokous valitsee hallituksen, joka edustaa kassaa sekä huolehtii kassan hallinnosta ja kassan toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitukseen kuuluu neljä jäsentä, joista kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Jäsenen toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

Kassan toimitusjohtaja hoitaa kassan juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajana toimii Liisa Vainionpää.


Ajankohtaista

Osoitetietojen tarkistus (27.09.2022)
Ilmoita sairauskassalle sähköpostitse tai palkanlaskentaan, jos osoitetietosi ovat muuttuneet. Paikkaansa pitävät osoitetiedot tarvitaan jäsenkorttien postitusta..

22.08.2022  Sairauskassan uusi osoite
09.06.2022  Uusi sopimuspaikka Instru Optiikka Oy
11.02.2022  Toimenpide/laitosmaksu vuonna 2022