Korvauksien hakeminen

 • Kun lähetät korvaushakemuksesi, niin lähetä aina alkuperäiset laskut ja maksukuitit.
 • Muista ilmoittaa myös tilinumerosi.
 • Osoite: Sairauskassa Parkki, PL 60, 28101 Pori
 • Sisäisen postin kautta voit toimittaa myös korvaushakemukset.
 • Korvausta on haettava kuuden (6) kuukauden kuluessa maksun suorittamisesta tai kustannuksen muodostumisesta.
 • Haettaessa korvausta yksityisen sairaanhoidon kustannuksista kassaan pitää aina toimittaa myös allekirjoitettu Kelan korvaushakemus (koskee myös hammashoitoa ja fysikaalista hoitoa). Kelan korvaushakemus löytyy täältä (linkki Kelan sivuille). Allekirjoita kelakorvaushakemus (kohdat 4. Allekirjoitus ja 5. Valtakirja).
 • Oikeus kassan sääntöjen 13 §:n mukaisiin korvauksiin alkaa jäsenyyden alkaessa ja päättyy jäsenyyden päättyessä. Korvausta maksetaan ainoastaan jäsenyys aikana syntyneistä kustannuksista.
 • Kassa korvaa tarpeellisesta sairaanhoidosta aiheutuneita kustannuksia. Korvausta maksetaan siltä osin, minkä hoito tarpeettomia kustannuksia välttäen, jäsenen ter­veydentilaa kuitenkaan vaarantamatta olisi tullut maksamaan.
 • Lääkärin määräys on hankittava ennen korvaukseen oikeuttavaa tapahtumaa. Tutki­mus- ja hoitomääräys sekä fysikaalisen hoidon määräys on voimassa yhden vuo­den allekirjoituspäivästä lukien.
 • Kassan sopimusapteekeista ja sopimuslaitoksista kassan jäsenen on mahdollista saada lääkkeet, lääkärin määräämän hoidon tai tutkimuksen maksamalla ainoastaan 20 %:n omavastuuosuuden. Fysikaalisen hoidon omavastuuosuus on 50 %. Loppuosasta apteekki tai laitos laskuttaa suoraan kassaa.
 • Jäsenellä on oikeus kassan lisäetuuskorvauksiin palkattomien poissaolojen, kuten vuorotteluvapaan, opintovapaan tai hoitovapaan ajalta, maksamalla jäsenmaksut. Ota yhteys sairauskassaan.