TOIMINTAPIIRI JA VAKUUTUSSUHDE

Kassan toimintapiirin muodostavat seuraaviin työnantajiin työsuhteessa olevat toimihenkilöt:

Porin Kupariteollisuuspuisto:

Porin Kupariteollisuuspuisto ja Harjavallan Suurteollisuuspuisto:
  • Boliden Harjavalta Oy
  • Valtasiirto Oy
  • Ne henkilöt, jotka olivat 31.12.2020 Outotec (Finland) Oy:n palveluksessa ja tämän sairauskassan jäseniä ja joiden työnantaja on Metso Finland Oy.
  • Ne henkilöt, jotka olivat 31.1.2023 Metso Outotec Finland Oy:n palveluksessa ja tämän sairauskassan jäseniä ja joiden työnantaja on Metso Metals Oy.

Harjavallan Suurteollisuuspuisto:

Kokkolan Suurteollisuuspuisto:

Edellä mainittuja yhtiöitä kutsutaan näissä säännöissä työnantajaksi.

Toimintapiiriin kuulumisen edellytyksenä on, että työsuhteessa oleva toimihenkilö saa työnantajalta pääasiallisen toimeentulonsa.

Toimintapiiriin ei voi kuulua henkilö, joka on toisen sairaus- tai vakuutuskassan vakuutettu.

Kassan vakuutussuhde on toimintapiiriin kuuluvalle vapaaehtoinen.

Vakuutussuhdetta on haettava kahden (2) kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta tai työnantajan liittymisestä toimintapiiriin.

Kassan toimintapiiriin kuuluvat lisäksi seuraavat ryhmät alla mainituin edellytyksin:

MÄÄRÄAIKAINEN TYÖSUHDE

Määräaikaiseen työsuhteeseen tuleva henkilö voi hakea kassan vakuutussuhdetta, jos työsuhde ja kassan vakuutussuhde tulee kestämään vähintään neljä (4) kuukautta.

Vakuutussuhdetta on haettava kahden (2) kuukauden kuluessa määräaikaisen työsuhteen alkamisesta.

Henkilö, joka ei ole hakenut sairauskassan vakuutussuhdetta ollessaan määräaikaisessa työsuhteessa, voi hakea kassan vakuutussuhdetta työsuhteen vakinaistuessa.

Vakuutussuhdetta on haettava kahden (2) kuukauden kuluttua työsuhteen vakinaistamisesta.

Kassan hallitus päättää vakuutetuksi hyväksymisestä. Vakuutussuhde alkaa hallituksen päätöstä seuraavan kalenterikuukauden alusta.

ELÄKELÄISVAKUUTETTU

Kassan toimintapiiriin voivat kuulua työnantajan palveluksesta eläkkeelle siirtyneet henkilöt, jotka ovat olleet kassan vakuutettuina yhdenjaksoisesti vähintään 10 vuotta maksavina vakuutettuina ja heidän eläkeläisvakuutussuhteensa voi kestää 20 vuotta, kuitenkin enintään 75 vuoden ikään asti.

Eläkeläisvakuutetun vakuutussuhde on vapaaehtoinen. Vapaaehtoista vakuutussuhdetta on haettava kahden (2) kuukauden kuluttua eläkkeen alkamisesta.

ULKOJÄSEN

Kassan toimintapiirin voivat kuulua henkilöt, jotka eläkkeelle siirtymättä 56 vuotta täytettyään on erotettu työnantajan palveluksesta taloudellisista tai tuotannollisista syistä, ja jotka ovat olleet kassan vakuutettuja ennen työsuhteen
päättymistä vähintään 10 vuotta eivätkä ole ansiotyössä eivätkä toimi yrittäjinä. Kassan vakuutussuhteen päättymättä ansiotyö- tai yrittäjäaika saa kestää kuitenkin enintään kuusi (6) kuukautta. Heidän vakuutussuhteensa voi jatkua enintään 75 vuoden ikään asti.

Muun vakuutetun vakuutussuhde on vapaaehtoinen. Vapaaehtoista vakuutussuhdetta on haettava kahden (2) kuukauden kuluttua eläkkeen alkamisesta.

Kassan hallitus toteaa vakuutussuhteen ehtojen täyttymisen.