TOIMINTAPIIRI JA JÄSENYYS

Kassan toimintapiirin muodostavat:


-nimisiin yhtiöihin,joita näissä säännöissä kutsutaan työnantajaksi, työsuhteessa
olevat toimihenkilöt, jotka saavat työnantajalta pääasiallisen toimeentulonsa.
Lisäksi toimintapiiriin voivat kuulua työnantajan palveluksesta eläkkeelle
siirtyneet henkilöt, jotka ovat olleet kassan jäseniä yhdenjaksoisesti vähintään
10 vuotta maksavina jäseninä ja heidän eläkeläisjäsenyytensä voi kestää 20
vuotta, kuitenkin enintään 75 vuoden ikään asti.

Kassan toimintapiirin voivat kuulua henkilöt, jotka eläkkeelle siirtymättä 56 vuotta täytettyään on erotettu työnantajan palveluksesta taloudellisista ja tuotannollisista syistä ja jotka ovat olleet kassan jäseniä ennen työsuhteen
päättymistä vähintään 10 vuotta eivätkä ole ansiotyössä eivätkä toimi
yrittäjinä. Kassan jäsenyyden päättymättä ansiotyö- tai yrittäjäaika saa kestää
kuitenkin enintään kuusi (6) kuukautta. Heidän jäsenyytensä voi jatkua enintään
75 vuoden ikään asti. Näitä henkilöitä kutsutaan ulkojäseniksi.

Kassan toimintapiiriin eivät kuitenkaan kuulu henkilöt, joiden työsuhde on tarkoitettu tilapäiseksi ja enintään neljä kuukautta kestäväksi.

Kassan jäseneksi on oikeutettu liittymään kassan toimintapiiriin kuuluva henkilö.
Jäsenyyttä on haettava kahden kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta.
Kassan hallitus päättää jäseneksi hyväksymisestä. Jäsenyys alkaa hallituksen
päätöstä seuraavan kalenterikuukauden alusta.