TOIMINTAPIIRI JA VAKUUTUSSUHDE

Kassan toimintapiirin muodostavat seuraaviin työnantajiin työsuhteessa olevat toimihenkilöt:

Porin Kupariteollisuuspuisto:

Porin Kupariteollisuuspuisto ja Harjavallan Suurteollisuuspuisto:
  • Boliden Harjavalta Oy
  • Valtasiirto Oy
  • Ne henkilöt, jotka olivat 31.12.2020 Outotec (Finland) Oy:n palveluksessa ja tämän sairauskassan jäseniä ja joiden työnantaja on Metso Outotec Finland Oy.
  • Ne henkilöt, jotka olivat 31.1.2023 Metso Outotec Finland Oy:n palveluksessa ja tämän sairauskassan jäseniä ja joiden työnantaja on Metso Outotec Metals Oy.

Harjavallan Suurteollisuuspuisto:

Kokkolan Suurteollisuuspuisto:


Edellä mainittuja yhtiöitä kutsutaan näissä säännöissä työnantajaksi.

Toimintapiiriin kuulumisen edellytyksenä on, että työsuhteessa oleva toimihenkilö saa työnantajalta pääasiallisen toimeentulonsa.

Toimintapiiriin ei voi kuulua henkilö, joka on toisen sairaus- tai vakuutuskassan jäsen.

Kassan jäsenyys on toimintapiiriin kuuluvalle vapaaehtoinen.

Jäsenyyttä on haettava kahden (2) kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta tai työnantajan liittymisestä toimintapiiriin.

Toimintapiiriin eivät kuulu henkilöt, joiden työsuhde on tarkoitettu tilapäiseksi ja enintään neljä (4) kuukautta kestäväksi.

Määräaikaiseen työsuhteeseen tuleva henkilö voi hakea kassan jäsenyyttä, jos työsuhde ja kassan jäsenyys tulee kestämään vähintään neljä (4) kuukautta.

Henkilö, joka ei ole hakenut sairauskassan jäsenyyttä ollessaan määräaikaisessa työsuhteessa, voi hakea kassan jäsenyyttä työsuhteen vakinaistuessa.

Jäsenyyttä on haettava kahden (2) kuukauden kuluttua työsuhteen vakinaistamisesta.

Kassan hallitus päättää jäseneksi hyväksymisestä. Jäsenyys alkaa hallituksen päätöstä seuraavan kalenterikuukauden alusta.

Kassan toimintapiiriin kuuluvat lisäksi seuraavat ryhmät alla mainituin edellytyksin:

ELÄKELÄISVAKUUTETUT

Kassan toimintapiiriin voivat kuulua työnantajan palveluksesta eläkkeelle siirtyneet henkilöt, jotka ovat olleet kassan jäseniä yhdenjaksoisesti vähintään 10 vuotta maksavina jäseninä ja heidän eläkeläisjäsenyytensä voi kestää 20 vuotta,
kuitenkin enintään 75 vuoden ikään asti.

ULKOJÄSENET

Kassan toimintapiirin voivat kuulua henkilöt, jotka eläkkeelle siirtymättä 56 vuotta
täytettyään on erotettu työnantajan palveluksesta taloudellisista tai
tuotannollisista syistä, ja jotka ovat olleet kassan jäseniä ennen työsuhteen
päättymistä vähintään 10 vuotta eivätkä ole ansiotyössä eivätkä toimi
yrittäjinä. Kassan jäsenyyden päättymättä ansiotyö- tai yrittäjäaika saa kestää
kuitenkin enintään kuusi (6) kuukautta. Heidän jäsenyytensä voi jatkua enintään
75 vuoden ikään asti . Kassan hallitus toteaa jäsenyyden ehtojen täyttymisen.