Korvaukset

SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUUTOKSET 1.1.2023 JA NIIDEN VAIKUTUS SAIRAUSKASSAN KORVAUKSIIN

Eduskunta on hyväksynyt 9.12.2022 sairausvakuutuslain 2 ja 3
lukujen muutokset, jolla muutetaan sairausvakuutuslain mukaisia kelakorvauksia lääkärinpalkkioiden, tutkimus- ja hoitokustannusten sekä fysioterapian osalta.

Sairauskassa Parkki on lähettänyt Finanssivalvonnalle hyväksyttäväksi kassankokouksen 28.11.2022 hyväksymät sääntömuutokset. Kun säännöt tulevat vahvistettuna, muuttuvat Sairauskassa Parkin säännöt vastaamaan uutta sairausvakuutuslakia.

Sääntöihin tulee jäämään nykyiset korvauslajit nykyisillä korvausprosenteilla. Lääkärin määräämiä tutkimuksia (röntgen ja labra) korvataan kuitenkin enintään 500 euroa tutkimuskerralta.

HUOM! Kassa ei voi maksaa vuoden 2023 korvauksia
näiltä osin, mitkä koskevat muutoksia, joista kassan säännöt muuttuvat.
Hakemukset voi toimittaa kyllä kassaan, mutta ne käsitellään vasta, kun uudet
säännöt ovat vahvistettu.

Vuoden 2022 puolella syntyneet kustannukset ja kassan
sääntöjen mukaiset muut korvaukset käsitellään entiseen tapaan heti.


ETUUSKORVAUKSEN SAAMISEN EDELLYTYKSET

Kassan vastuu etuuksien osalta alkaa jäsenyyden alkamisesta lukien ja päättyy jäsenyyden päättyessä. Kassa korvaa ainoastaan jäsenyysaikana syntyneitä kustannuksia.

Kustannusten katsotaan syntyvän silloin kun hoito annetaan ja tutkimus suoritetaan. Korvausten vuotuisia enimmäismääriä tarkasteltaessa korvausperuste määräytyy hoitoajankohdan mukaan, riippumatta siitä milloin kustannukset on maksettu.


SAIRAUSKASSA KORVAA TARPEELLISESTA SAIRAANHOIDOSTA:

 1. Yleislääkärin ja erikoislääkärin palkkiot: 80 %
 2. Lääkärin määräämät kelakorvattavat tutkimukset ja laboratoriokokeet (myös yksityislääkärin lähetteellä terveyskeskuksessa ja sairaalassa otetut): 80 %
 3. Lääkärin määräämät kelakorvattavat radiologiset (röntgen, magneetti, EB1HA) tutkimukset: 80 %
 4. Lääkärin määräämät kela-korvatut lääkkeet: 80 %
  • Korvaus lasketaan siitä hinnasta (viitehinta), josta sv-lain mukainen korvaus on maksettu.
 5. Kela-korvattavien reseptilääkkeiden alkuomavastuu: 80 %
  • alkuomavastuu 50 euroa v. 2022
  • Huom! Jos korvausta ei saa suoraan apteekista, niin korvaus tulee hakea erikseen kassasta. Siinä tapauksessa toimita alkuperäinen maksukuitti ja apteekista saamasi lääkelaskelma sekä tilinumerosi kassalle. Lisätieto alkuomavastuusta löydät Kelan sivuilta: www.kela.fi/alkuomavastuu
 6. Lääkekatto: Lääkekaton korvaus on muuttunut reaaliaikaiseksi. Korvaus tulee suoraan apteekista.
 7. Lääkärin määräämä kelakorvattava fysikaalinen hoito: 50 %
  • laillistetun fysioterapeutin antama fysikaalinen hoito
 8. Lääkärin tai työterveyshoitajan määräämä hieronta: 50 %
  • kuitenkin enintään 20 euroa/hoitokerta
  • 10 krt/kalenterivuosi
  • yksi (1) hoitokerta/päivä
  • tarvitaan lääkärin tai työterveyshoitajan lähete/määräys
  • sarjalipun korvaus haetaan ja korvataan sen jälkeen, kun kaikki käynnit on käyty
  • hoidonantajan on oltava Valviran hyväksymä
  • hoidonantajan voi tarkistaa Julkiterhikin sivuilta
 9. Naprapatia-, kiropraktiikka- ja osteopatiahoito: 50 %
  • kuitenkin enintään 20 euroa/hoitokerta
  • 10 krt/kalenterivuosi
  • ei tarvita lähetettä
  • sarjalipun korvaus haetaan ja korvataan sen jälkeen, kun kaikki käynnit on käyty
  • hoidonantajan on oltava Valviran hyväksymä
  • hoidonantajan voi tarkistaa Julkiterhikin sivuilta
 10. Hammashoidosta, silmälaseista tai piilolinsseistä vuoden jäsenyyden jälkeen kalenterivuosittain 95 euroa.
  • Kustannusten katsotaan syntyvän silloin, kun hammashoito on annettu tai silmälasit ostettu.
  • Korvausten vuotuisia enimmäismääriä tarkasteltaessa korvausperuste määräytyy hoito- tai ostoajankohdan mukaan, riippumatta siitä milloin kustannukset on maksettu tai lasku tullut maksettavaksi.
 11. Optikon perimä näöntarkastuspalkkio: 100 %
 12. Sairaalamaksut 15 vrk/kalenterivuosi/alin taksa: 100 %
 13. Matkakorvaukset (edellytetään kelan korvausta): 100 %
  • Kassan korvaus maksetaan 100 % silloin, kun matkan kustannus (0,20 e/km/yhden suuntainen matka) ylittää 25 euroa (Kelan omavastuu v. 2022) yhden suuntaiselta matkalta.
 14. Kelataksikuitit (25 euroa v. 2022): 100 %
  • alle 25 euron taksikuitteja ei korvata, kerryttävät kuitenkin henkilökohtaista matkakattoa (300 euroa v. 2022)
 15. Lääkärin määräämänä psykoterapiahoito: 80 %
  • enintään 80 euroa/hoitokerta
  • 6 krt/kalenterivuosi
 16. Lääkärin määräämästä ravitsemusterapeutin hoito: 80 %
  • enintään 80 euroa/hoitokerta
  • enintään 3 krt/kalenterivuosi
 17. Lääkärin B-lausunnot erityiskorvattavia lääkkeitä sekä
  sairauspäivärahaa varten
  • julkinen sairaanhoito 100 %
  • yksityislääkäri 80 %
 18. Henkilökohtaiset sidokset, jalkatuet, tukiliivit ja muu tukisidokset tai henkilökohtaiset laitteet / apuvälineet
  • lääkärin tai terveyshuollon henkilön lähete / määräys
  • korvaus enintään 100 euroa/kalenterivuosi.
  • kassa ei korvaa apuvälineiden vuokrakuluja
 19. Lääkärin määräämä jalkojenhoito (sairauden hoitoa): 50 %
  • hoidonantajan on oltava Valviran hyväksymä jalkojenhoitaja
  • hoidonantajan voi tarkistaa Julkiterhikin sivuilta
 20. Sairauskassa korvaa samana päivänä suoritetuista laitosmaksuista 41,80 euroa (v. 2022). Jos yksityisten terveydenhuoltolaitosten veloittamien toimenpiteisin liittyviä laitosmaksuja ei korvata suorakorvauksena hoitolaitoksesta, ne tulee hakea erikseen sairauskassasta kuittia vastaan.

Seuraavat laskut voi lähettää suoraan kassalle maksettavaksi:

Sähköpostitse ainoastaan nettipostiin tulleet laskut!

 • Ambulanssin omavastuulaskut: 100%
 • Poliklinikkamaksut: 100 %
 • Sairaalan päiväkirurgiamaksut: 100 %
 • Sarjahoitomaksut: 100%
 • Terveyskeskusmaksut: 100 %

Yksityisessä sairaanhoitolaitoksessa tehtävistä vaativista ja kalliista hoitotoimenpiteistä kannattaa kysyä sairauskassan osuutta aiheutuvista kustannuksista.


Kassa ei korvaa

 • ei kelakorvattavia lääkkeitä
 • vitamiineja
 • hivenaineita
 • hivenainetutkimuksia
 • näytteenottomaksua
 • rokotteita
 • lääkärintodistuksia ajokorttia ja vakuutusyhtiötä varten
 • C-lausuntoa
 • keinohedelmöityshoitoja
 • sairaalan perhehuone- tai tukihenkilömaksuja
 • apuvälineiden vuokrakuluja
 • kuulolaitteita ja niiden paristoja
 • aurinkolaseja ilman voimakkuuksia
 • hermoratahierontaa, vyöhyketerapiaa
 • toimistomaksuja
 • kanta-maksua
 • e-passilla maksettuja osuuksia