Sairauskassa Parkki

Sairauskassa Parkki on lisäetuuskassa, joka huolehtii jäsentensä sairaanhoidon korvausasiat.

Kassan jäseniä ovat kassan toimintapiiriin kuuluvat työsuhteessa työnantajaan olevat toimihenkilöt sekä eläkeläiset tietyin rajoituksin (säännöt 4§). Jäsenyys on vapaaehtoinen. Vuonna 2019 kassassa oli 1165 jäsentä, joista n. 275 oli eläkeläisiä. Toimintapiiriin kuuluu 26 työnantajaa.

Ylin päättämisvalta kassan asioissa on kassankokouksella, johon jokaisella jäsenellä on oikeus osallistua. Kassankokous valitsee hallituksen, joka edustaa kassaa sekä huolehtii kassan hallinnosta ja kassan toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitukseen kuuluu neljä jäsentä, joista kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Jäsenen toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

Kassan toimitusjohtajana toimii kassanjohtaja, joka hoitaa kassan juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Kassanjohtajana toimii Liisa Vainionpää.


Ajankohtaista

Asiakaskäynnit Harjavallassa (17.06.2020)
Ei asiakaskäyntejä Harjavallassa toistaiseksi BOLIDEN HARJAVALLAN PÄÄPORTIN OLLESSA AUKI, VOI HAKEMUKSET JÄTTÄÄ SINNE, JOSTA POSTI KULJETETAAN SISÄISESSÄ POSTISSA..

20.01.2020  Sairauskassan sijainti Porissa
20.01.2020  Jäsenmaksu 2020
18.11.2019  LÄÄKEKATTO 2019