Sairauskassa Parkki

Sairauskassa Parkki on lisäetuuskassa, joka huolehtii jäsentensä sairaanhoidon korvausasiat.

Kassan jäseniä ovat kassan toimintapiiriin kuuluvat työsuhteessa työnantajaan olevat toimihenkilöt sekä eläkeläiset tietyin rajoituksin (säännöt 4§). Jäsenyys on vapaaehtoinen. Vuonna 2020 kassassa oli 1173 jäsentä, joista Kokkolassa oli 327 ja eläkeläisjäseniä oli yhteensä 267. Toimintapiiriin kuuluu 22 työnantajaa.

Ylin päättämisvalta kassan asioissa on kassankokouksella, johon jokaisella jäsenellä on oikeus osallistua. Kassankokous valitsee hallituksen, joka edustaa kassaa sekä huolehtii kassan hallinnosta ja kassan toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitukseen kuuluu neljä jäsentä, joista kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Jäsenen toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

Kassan toimitusjohtajana toimii kassanjohtaja, joka hoitaa kassan juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Kassanjohtajana toimii Liisa Vainionpää.


Ajankohtaista

Jäsentyytyväisyyskysely (24.11.2021)
Kehittääksemme Sairauskassa Parkin toimintaa olemme lähettäneet jäsenistölle sähköpostiin  Jäsentyytyväisyyskyselyn, johon toivomme vastattavan viimeistään 12.12..

27.04.2021  Fysios Oy:n ajanvarauslinkki sairauskassan jäsenille
26.03.2021  Allekirjoitukset korvaushakemukseen ja valtakirjaan
29.01.2021  Toimenpide/laitosmaksun korvaus